Din väg till mindfulness

Din väg till mindfulness börjar i Arkadien, Grekland.

Mindfulness är att vara uppmärksam på och medveten om det som händer just nu i det här ögonblicket. Inom oss och utanför oss.

Mindfulness har funnits i över 2 600 år och är själva hjärtat i buddhistisk filosofi. Jon Kabbat-Zinn en amerikansk medicinprofessor är mannen bakom vågen av mindfulness. ”Om vi lyckas lära människor att bli mindre emotionellt reaktiva, lugnare och mer nöjda med sig själva så reagerar kroppen ända ner till molekylär nivå med att må bättre”.

Mindfulness fyller en lucka i vår samtid. Vi har väldigt lite undervisning i hur våra sinnen fungerar. Buddhistisk psykologi har ägnat 1 000 tals år att fokusera på självet. Hur självet trasslar in sig, i att förstå sinnet och i att träna i att leva mera balanserat.

Minfulness vill få oss att ta ett steg bakåt och börja observera oss själva på ett öppet, tillåtande och beskrivande sätt. Det här förhållningssättet öppnar många inre och yttre dörrar, istället för att slå igen dem.

Vi skapar ett mellanrum inom oss själva där vi ligger en ”sekund” före. Vi slipper agera reaktivt och på autopilot och göra mer kloka val.

Mindfulnes består av olika övningar med olika tidslängd och innehåll. Instruktioner ges i hur vi förhåller oss till oss själva. Det är en upplevelsebaserad träning där du riktar din energi inåt i dig själv.

På kursen i Arkadien tränar vi tillsammans ute i naturen eller inomhus. Sinnlig yoga ingår också i konceptet. Vi tränar efter ordspråket, ”less is more”, ”mindre ger mer”. Efter kursen fortsätter du själv med att avsätta tid för träning.

Träningen stärker dig mentalt och du skapar en relation till dig själv där du blir mer medveten om dina tankar, känslor, kroppsförnimmelser och dina sinnen.

Varför inte testa? Då börjar en ny resa i ditt liv.

www.arkadienresor.se

Gudrun Johansson

Tränare i Mindfulness at Arkadienresor
Jag finns för dig som tränare i Mindfulness genom Arkadienresor och på min mottagning i Göteborg. Vad som är viktigt för mig idag är att få klienterna att aktivt ta ansvar över sina egna liv, ställa adekvata frågor, få svar, ställa nya frågor så att en egen utveckling kan växa fram ur dialogen. Jag tror starkt på människans inneboende kreativitet, fantasi och initiativkraft.
Gudrun Johansson

Latest posts by Gudrun Johansson (see all)