Vad är ditt sinne eller medvetande fullt av?

Vi på Arkadienresor vill slå ett slag för våra Livsstilsförändringskurser där bland annat mindfulness ingår. Du är välkommen att anmäla ditt intresse!

Mindfulness kommer från engelskan och i översättning till svenska blir innebörden, ”det sinnet eller medvetandet är fullt av”. För att få en sinnesfrid allt under stundom, när du behöver bryta av och på alla sätt som du kan, med hjälp av syn, hörsel, smak, känsel, stanna upp och fokusera. Låt ditt sinne eller medvetande fyllas av stunden och det som pågår i den. Du blir medvetet närvarande genom din direkta och omedelbara upplevelse. Du använder dig av attityder som tillåtande, nyfikenhet, accepterande, för det som finns, oberoende om det skapar behag eller obehag. Mindfulness är icke-dömande och icke-värderande.

Mindfulness är ett medvetet förhållningssätt. Det är hur du förhåller dig till dina tankar, känslor och kroppsförnimmelser som styr dig. Det handlar också om att lära sig att bli medveten om vilka sinnestillstånd som kanske låser dig.

Mindfulness är ett medvetet förhållningssätt. Det är hur du förhåller dig till dina tankar, känslor och kroppsförnimmelser som styr dig. Det handlar också om att lära sig att bli medveten om vilka sinnestillstånd som kanske låser dig.

Låt en promenad vara en promenad fylld av intryck och upplevelse istället för att gå med näsan mot marken och vara uppfylld med tankar om hur din nästa dag kommer att gestalta sig och med andra ord inte vara närvarande i nuet.

Genom riktad meditation lär du dig en metod att få kontakt med dig själv och på ett nyfiket sätt titta närmare på hur ditt sinne fungerar.

Du får tillgång till en hel trädkrona av frågor som du under din resas gång kan ställa till dig själv.

Jag lovar dig att du kommer att bli mer autentisk och levande, i stället för att bara gå på autopilot. Låt inte rutin och vanor bli din ledstjärna i livet, utan våga gå utanför din komfortzon. Gör detta genom att anmäla dig till Arkadienresor i Grekland.

Gudrun Johansson

Tränare i Mindfulness at Arkadienresor
Jag finns för dig som tränare i Mindfulness genom Arkadienresor och på min mottagning i Göteborg. Vad som är viktigt för mig idag är att få klienterna att aktivt ta ansvar över sina egna liv, ställa adekvata frågor, få svar, ställa nya frågor så att en egen utveckling kan växa fram ur dialogen. Jag tror starkt på människans inneboende kreativitet, fantasi och initiativkraft.
Gudrun Johansson

Latest posts by Gudrun Johansson (see all)